Miejskie WOPR w Oświęcimiu rozpoczyna projekt pt. „NAUCZ SIĘ RATOWAĆ z Miejskim WOPR”.
Projekt ma na celu propagowanie nauki udzielania pierwszej pomocy osobą które znajdują się
w niebezpieczeństwie lub uległy wypadkowi.

Jest to cykl szkoleń, zajęć, wykładów, który będzie prowadzony od 4.03.2018 do 31.08.2018.

Cel: jak najwięcej przeszkolonych dzieci, młodzieży, osób dorosłych i seniorów.
Oczywiście podczas zajęć będzie można wygrać dużo cennych nagród i niespodzianek. Nie zabraknie również kilku słów na temat bezpieczeństwa na basenach i bezpiecznego wypoczynku podczas wakacji.