Ośrodek Kultury w Brzeszczach oraz Stowarzyszenie Trzeźwości i Integracji Społecznej zapraszają wszystkich chętnych do

NAUKI GRY W BRYDŻA TOWARZYSKIEGO I SZACHY
(spotkania co wtorek o godz. 16.00, Pracownia Orange w Ośrodku Kultury w Brzeszczach)

Zapisy w Ośrodku Kultury w Brzeszczach, ul. Narutowicza 1, (w Dziale Merytorycznym, pok. 34), tel. 32 211 14 90 (wewn. 23).

Zajęcia bezpłatne!