Protokół rocznej oceny wody na pływalni za okres od 02.06.2018 do 01.06.2019