Komisja w składzie: Łukasz Korczyk, Aleksandra Kącki, Anna Kasprzyk – Hałat, Izabela Miłkowska; dokonała oceny prac z konkursu plastyczno – rękodzielniczego „JAWISZOWICKI PAW”, zorganizowanego w ramach projektu
pt.: „Jawiszowicki Paw symbolem lokalnej historii i tradycji”.
Na konkurs zgłoszono 50 prac.
Protokół oceny :SKM_C364e21021014080
Zadanie jest sfinansowane ze środków programu „Moje miejsce na Ziemi” Fundacji ORLEN.