Ośrodek Kultury w Brzeszczach bierze udział w programie DK+ Inicjatywy lokalne 2019, który jest dotowany ze środków Narodowego Centrum Kultury. W ramach zadania Ośrodek Kultury w Brzeszczach na Plus realizowaliśmy w terminie 20 maja-28 czerwca badania potrzeb i zasobów kulturalnych mieszkańców gm. Brzeszcze. Wyniki badań znajdują się w poniższym raporcie.

DIAGNOZA POTRZEB I ZASOBÓW KULTURALNYCH MIESZKAŃCÓW GMINY BRZESZCZE

 

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2019.