6 czerwca | godz. 14.00–18.00 | Świetlica na Osiedlu Paderewskiego

„Podaruj dzieciom słońce” – osiedlowy Dzień Dziecka.