30 września odbyło się oficjalne otwarcie Izby Regionalnej w Jawiszowicach, na którym obecni byli: Burmistrz Brzeszcz Radosław Szot, Członkini Zarządu Powiatu Oświęcimskiego Teresa Jankowska, Sołtys Jawiszowic Łukasz Korczyk, były sołtys Jawiszowic Stanisław Sajdak, przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Kolasa, radna Zofia Wójcik, radny Ryszard Foks oraz dyrektor Ośrodka Kultury w Brzeszczach Aleksandra Kącki.