W imieniu Pana Krzysztofa Kozika – Posła na Sejm RP list przeczytała Pani Izabela Miłkowska – Dyrektor Biura Poselskiego Pana Krzysztofa Kozika – Posła na Sejm RP, Prezes Towarzystwa Inicjatyw Lokalnych Libero w Brzeszczach. Na otwarcie wystawy przybyli: Pani Iwona Gibas – Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego, Ksiądz Kazimierz Kulpa – Proboszcz Parafii p.w. Św. Urbana w Brzeszczach, Pani Aleksandra Kącki – Dyrektor Ośrodka Kultury w Brzeszczach, Pani Agnieszka Molenda – Prezes Fundacji Pobliskie Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau, Pani Iwona Matusik – Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Brzeszczach, harcerze oraz mieszkańcy Brzeszcze.