Basen pod Platanem w Brzeszczach zaprasza na zabawę połączoną z elementami rywalizacji. Konkurs polega na przepłynięciu w okresie 10.10.2021r – 30.11.2021r. jak największej liczby basenów, przy czym liczony jest wynik ogólny w podanym okresie. W czasie konkursu można wziąć udział w dodatkowej rywalizacji polegającej na przepłynięciu w ciągu jednego pobytu na basenie największej ilości basenów.

Konkurs prowadzony będzie dla czterech kategorii wiekowych: 5-7 lat, 8-12 lat, 13-18 lat, 19+ w podziale na płeć.

Styl pływacki, którym pokonywany jest dystans nie ma znaczenia, jednak istotne jest by pływanie odbyło się samodzielnie z dopuszczeniem pływania z deską lub łapkami pływackimi.

Pełny regulamin konkursu do pobrania tutaj Zarzadz.nr 64-2021 – wprowadz. regulaminu Płyń aż na biegun

Szczegóły w kasie basenu tel. 32 737 42 39

Impreza pod patronatem „Agropunkt” Stara Wieś.