Biblioteka Publiczna w Brzeszczach po raz pierwszy wzięła udział w projekcie przygotowanym przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Ideą projektu jest podnoszenie kompetencji cyfrowych osób w wieku 50+. Cele projektu są zbieżne z Programem Rozwoju Bibliotek, który stara się wspierać rozwój lokalnych bibliotek jako centrów edukacji. W dotychczasowych edycjach projektu udział wzięło ponad 10000 seniorów z całej Polski. W tym roku Biblioteka w Brzeszczach znalazła się w gronie 100 placówek z całego kraju, które organizowały zajęcia poświęcone tematyce ekonomicznej. Kurs dotyczył praktycznych umiejętności związanych z bankowością elektroniczną, bezpieczeństwem w sieci, zakupami przez Internet, usługami bankowymi, ubezpieczeniami, funkcjonowaniem rynków finansowych. W uroczystym podsumowaniu projektu wzięło udział 40 seniorów/uczestników, którym pamiątkowe certyfikaty oraz edukacyjne pakiety wręczali: zastępca Burmistrza Brzeszcz, Pan Łukasz Kobielusz oraz Dyrektor OK Brzeszcze, Pani Aleksandra Kącki. Podczas spotkania można było porozmawiać z zaproszonymi przez organizatorów ekspertami: Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów (Panią Anną Maj), radcą prawnym (Panią Anną Woźnicką) oraz przedstawicielami Banku Spółdzielczego w Miedźnej (Panią Anną Limańczyk i Panem Radosławem Sajdakiem). Projekt wspierał Narodowy Bank Polski.