6 marca, po kilkumiesięcznej przerwie wymuszonej stanem epidemii podsumowaliśmy projekt „To w naszej duszy gra!”.
Dyrektor Ośrodka Kultury w Brzeszczach Aleksandra Kącki oraz Prezes Stowarzyszenia na rzecz Gminy Brzeszcze „Brzost”wręczyli uczestnikom zajęć improwizacji muzycznej i warsztatów tworzenia scenariusza sztuki teatralnej dyplomy i pamiątkowe kubki.

Patron projektu: Stowarzyszenie na rzecz gminy Brzeszcze „Brzost”.
Partner projektu: Ośrodek Kultury w Brzeszczach.