Film „Oświęcim – Auschwitz. Na styku dwóch światów” powstał z inicjatywy grupy Bunkrowcy Oświęcim – miłośników ziemi oświęcimskiej. Jest próbą przybliżenia obrazu dawnego – przedwojennego Oświęcimia oraz okresu okupacji niemieckiej. Dzięki obecności niezwykłych eksponatów pochodzących z prywatnego muzeum Mirosława Ganobisa, mogliśmy przenieść się w czasie i doświadczyć zniszczonej bezpowrotnie kultury oraz wspaniałej wielowiekowej historii pokojowej koegzystencji chrześcijan i Żydów przedwojennego Oświęcimia. Zdjęcia pozwoliły poczuć klimat dawnej, zapomnianej epoki i uświadomiły widzowi, iż Oświęcim to nie tylko miejsce tragedii, ale i piękne, tętniące życiem współczesne miasto. Profesjonalny, poruszający, mądry.