Zadzwoń do nas 032 211 14 90 lub napisz e-maila sekretariat@ok.brzeszcze.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies

Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies w serwisach internetowych OKB

 

Ośrodek Kultury w Brzeszczach (OKB) przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy w domenie *.ok.brzeszcze.pl. Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników stron OKB. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony OKB. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią OKB. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Mechanizm Cookies na stronach internetowych OKB

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisach OKB nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

Dla serwisów OKB wykorzystujemy następujące pliki Cookies.

Serwis: ok.brzeszcze.pl

Serwis okresowo może wykorzystywać sesyjny plik Cookie do zapisania faktu zapoznania się z wyróżnionymi informacjami. Cookie jest tworzone w celu ograniczania ilości zapytań. Wymieniony wyżej sesyjny pik Cookie, jeśli jest tworzony występuje w określonym czasie. Zamkniecie okna przeglądarki ze stroną serwisu ok.brzeszcze.pl nie powoduje usunięcie utworzonego pliku.

Odnośniki do innych stron

Serwis Ośrodka Kultury w Brzeszczach (OKB) zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisów WWW Ośrodka Kultury w Brzeszczach.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!