Mimo braku śniegu nie nudziliśmy się podczas pierwszych zajęć w ferie w Bibliotece w Zasolu. Miło spędziliśmy czas na rozwiązywaniu rebusów, krzyżówek, rozsypanek związanych z zimą i bezpieczną zabawą na śniegu. Chłopcy mocno się gimnastykowali z grą ,,Wygibusek”. Nie zapomnieliśmy również o przygotowaniu laurek dla dziadków i babć, a także wysłuchaliśmy śmiesznego skeczu o babci z udziałem Natalii, Julki, Martyny i Kuby.