Urząd Gminy Brzeszcze zaprasza do udziału w cyklu spotkań edukacyjnych „Porozmawiajmy o powietrzu”. Jak powstaje zanieczyszczenie powietrza i jak wpływa na życie i zdrowie mieszkańców? Jakie obowiązki nakłada uchwała antysmogowa? Co to jest „efektywność energetyczna”, jak skutczenie przeprowadzić termomodernizację? Kto i z jakich źródeł może pozyskać dofinansowanie na działania proekologiczne? To jedne z wielu pytań, na które odpowiedzi będzie można uzyskać podczas spotkań organizowanych w ramach projektu „Eko-Brzeszcze. Obniżenie poziomu niskiej emisji na terenie Gminy Brzeszcze – dofinansowanie wymiany kotłów na paliwa stałe”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.
Bezpłatne spotkania odbędą się w następujących terminach:

– 20 listopada (wtorek) , godz. 17:00 – Urząd Gminy w Brzeszczach

– 28 listopada (środa), godz. 17:00 – Ośrodek Kultury w Brzeszczach

– 5 grudnia (środa), godz. 17:00 – Ośrodek Kultury w Brzeszczach

 

Projekt „Eko-Brzeszcze. Obniżenie poziomu niskiej emisji na terenie Gminy Brzeszcze – dofinansowanie wymiany kotłów na paliwa stałe” jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – spr.