Zadzwoń do nas 032 211 14 90 lub napisz e-maila sekretariat@ok.brzeszcze.pl

Wydarzenia archiwalne

Bieg Rodzinny

Termin: 15 czerwca 2019 ( sobota)
Miejsce: Stadion KS Gónik Brzeszcze – płyta główna
9.00 – Zapisy
od 10.00 – starty biegów

W ramach Święta Gminny zapraszamy do udziału w Biegu Rodzinnym – udział bezpłatny.
Limit uczestników: 100 osób – zapisy wyłącznie w dniu zawodów.

Zapisy na Stadionie KS Górnik Brzeszcze – 9.00 – 10.00
Od 10 .00 start biegów w kolejności:
Bieg Mikrobów: dzieci 1 – 3 lat
Bieg Krasnali: dzieci 4 – 6 lat
Bieg Hobbitów: dzieci 7 – 9 lat
Bieg Elfów: dzieci 10 – 12 lat
Bieg Rodzinny – 1,2 km – uczestnicy od 13 –  18 lat, 19-101 lat
Po każdym biegu dekoracja.
Regulamin i oświadczenia do pobrania na stronie www.ok.brzeszcze.pl
Dla 100 zawodników zapewniamy pamiątkową koszulkę z napisem” Rodzina jest najważniejsza”
Dla wszystkich dzieci – pamiątkowe medale.
Drobne nagrody rzeczowe za I – III miejsca w kategoriach wiekowych dzieci oraz medale w biegu głównym (kobiety i mężczyźni osobno).
Impreza ma na celu integrację rodzin, popularyzację biegania jako najprostszej formy aktywności fizycznej, promowanie trzeźwości wśród mieszkańców gminy Brzeszcze.
Organizatorem jest Ośrodek Kultury w Brzeszczach oraz Gmina Brzeszcze.

 

REGULAMIN – Bieg Rodzinny

I. CEL IMPREZY
Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako najprostszej formy aktywności fizycznej, promowanie trzeźwości wśród mieszkańców gminy Brzeszcze.

II. ORGANIZATOR
Ośrodek Kultury w Brzeszczach, Gmina Brzeszcze

III. TERMIN I MIEJSCE

15 czerwca 2019 /sobota/,
Miejsce: Stadion KS Górnik w Brzeszczach (płyta główna)

IV. PROGRAM ZAWODÓW
Godz. 9.00 – 9.50 – rejestracja zawodników
od godz. 10.00 – starty biegów w kolejności:
biegi dla dzieci – na boisku (dystanse dostosowane do wieku)
Bieg Mikrobów: dzieci 1 – 3 lat
Bieg Krasnali: dzieci 4 – 6 lat
Bieg Hobbitów: dzieci 7 – 9 lat
Bieg Elfów: dzieci 10 – 12 lat
Bieg Rodzinny – 1,2 km – uczestnicy od 13 – 101 lat
Po każdym biegu dekoracja.

V. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W biegu prawo startu mają wszyscy chętni, którzy wypełnią oświadczenie, niepełnoletni muszą posiadać oświadczenia podpisane przez rodziców /opiekunów/. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do startu będzie podpisanie w biurze zawodów oświadczenia o właściwym stanie zdrowia i udziale w zawodach na własną odpowiedzialność (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001 r.
w sprawie szczegółowych zasad i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej. – Dz.U. nr 101, poz. 1095 z 10.09.2001r) . W razie jakichkolwiek wątpliwości co do swojego zdrowia i związanej z nim możliwości uczestnictwa w biegu, zawodnik zobowiązany jest we własnym zakresie zasięgnąć przed startem opinii lekarza.

Oświadczenie będą do pobrania na naszej stronie internetowej www.ok.brzeszcze.pl oraz dostępne w dniu imprezy.

2. Zapisy zawodników odbywać się będą wyłącznie w dniu zawodów od godz. 9.00
Limit zawodników wszystkich biegów wynosi 100 osób, decyduje kolejność zgłoszeń.
Formularze do pobrania na stronie internetowej www.ok.brzeszcze.pl oraz dostępne w dniu imprezy.

3. W czasie trwania imprezy uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających w imieniu organizatora.

4. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych.

5. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających.

VI. NAGRODY
Dla 100 zawodników zapewniamy pamiątkową koszulkę z napisem” Rodzina jest najważniejsza”
Dla wszystkich dzieci – pamiątkowe medale.
Drobne nagrody rzeczowe za I – III miejsca w kategoriach wiekowych dzieci oraz medale w biegu głównym (kobiety i mężczyźni osobno)

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Impreza odbędzie się bez względu na pogodę.
2. Przyjęcie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji powyższego regulaminu oraz dokonywania w nim zmian, o których zobowiązuje się powiadomić uczestników przed startem.
4. Koordynator biegu Beata Jagiełło:

telefon kontaktowy 785-70-85-58 mail: hala.sportowa@ok.brzeszcze.pl

Do pobrania:
Karta zgłoszeniowa uczestnika Biegu Rodzinnego 2019

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!