Zadzwoń do nas 032 211 14 90 lub napisz e-maila sekretariat@ok.brzeszcze.pl

Portfolio #2

Polska Biega – 2 października (sobota)

Zapraszamy na bieg uliczny na 2 dystansach:
– ok. 3,3 km
– ok 6,6 km
Termin: 2 października 2021 ( sobota)
Miejsce: Dom Ludowy Brzeszcze Bór, ul. Bór 65
Rejestracja i wydawanie nr startowych: 10.00 – 10.55
Start biegu ( równocześnie 2 dystanse) – 11.00
Po zakończeniu biegu dekoracja zawodników.
ZAPISY – kliknij.

OŚWIADCZENIE zawodnika ( rodzica zawodnika) – do pobrania:
oświadczenie zawodnika Polska Biega

Wpisowe: 10 zł od os płatne w hali sportowej lub w dniu zawodów.
Dla każdego zawodnika zapewniamy: pomiar czasu, zabezpieczenie przedmedyczne, bezzwrotny nr startowy, wodę, słodką przekąskę.

Trasa biegu:

 

REGULAMIN – POLSKA BIEGA 2021 Brzeszcze

I. CEL IMPREZY
Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako najprostszej formy aktywności fizycznej, wśród mieszkańców gminy Brzeszcze i okolic. Integracja rodzin poprzez sport.

II. ORGANIZATOR
Ośrodek Kultury w Brzeszczach,

III. TERMIN I MIEJSCE

2 października 2021 /sobota/,
START i META: Brzeszcze, ul. Bór 65
Dystans: ok.3 km i ok. 6 km, trasa asfaltowa.

IV. PROGRAM ZAWODÓW
Godz.10.00 – 10.55 – rejestracja zawodników
godz. 11.00 – START biegu na 3,3 i na 6,6 km równocześnie
ok godz. 11.30 – zakończenie imprezy.

V. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W biegu prawo startu mają wszyscy chętni, którzy wypełnią oświadczenie, niepełnoletni muszą posiadać oświadczenia podpisane przez rodziców /opiekunów/. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do startu będzie podpisanie w biurze zawodów oświadczenia o właściwym stanie zdrowia i udziale w zawodach na własną odpowiedzialność (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001 r.
w sprawie szczegółowych zasad i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej. – Dz.U. nr 101, poz. 1095 z 10.09.2001r) . W razie jakichkolwiek wątpliwości co do swojego zdrowia i związanej z nim możliwości uczestnictwa w biegu, zawodnik zobowiązany jest we własnym zakresie zasięgnąć przed startem opinii lekarza.

Oświadczenie będą do pobrania na naszej stronie internetowej – WWW.biegBrzeszcze.pl oraz WWW.ok.brzeszcze.pl oraz dostępne w dniu imprezy.
2. Zapisy zawodników odbywać się będą od 1 września przez formularz internetowy  ( LINK – kliknij ) oraz w dniu imprezy od godziny 10.00 do 10.55.
3. W czasie trwania imprezy uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających w imieniu organizatora.
4. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych.
5. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających.
6. Udział w biegu jest płatny : 10 zł od os. ( w pakiecie: opieka medyczna, pomiar czasu, bezzwrotny numer startowy, woda mineralna, słodka przekąska).
Opłaty w hali sportowej lub w dniu zawodów.

VI. NAGRODY
Medale w kategoriach na 3,3 i na 6,6 km osobno:
Mężczyźni – medale I – X miejsce
Kobiety – medale – I – X – miejsce

Podczas zawodów będzie prowadzony pomiar czasu i klasyfikacje w kategoriach:
Mężczyźni i kobiety osobno::
OPEN
poniżej 10 lat
10 – 12 lat
13 – 15 lat
16 – 18 lat
19 – 29 lat
30 – 39 lat
40 – 49 lat
50 – 59 lat
60 i więcej lat

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Impreza odbędzie się bez względu na pogodę.
2. Przyjęcie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji powyższego regulaminu oraz dokonywania w nim zmian, o których zobowiązuje się powiadomić uczestników przed startem.
4.
Impreza odbędzie się zgodnie z aktualnymi przepisami dot. COVID, szczególną uwagę zwracamy na zasady bezpieczeństwa: maseczki – dystans – dezynfekcja.
5. Koordynator biegu Beata Jagiełło:
telefon kontaktowy 785-708 – 558 mail: biegbrzeszcze@gmail.pl

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!