Zadzwoń do nas 032 211 14 90 lub napisz e-maila sekretariat@ok.brzeszcze.pl

Portfolio #4

Projekt „NOWY START II”

 

Projekt „NOWY START II” – dla osób zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika lub zagrożonych zwolnieniem z terenu województwa małopolskiego tzn. dla osób, które:

  • utraciły zatrudnienie z przyczyn nie dotyczących pracownika do 6 miesięcy
  • są w okresie wypowiedzenia z przyczyn nie dotyczących pracownika
  • otrzymały informację od pracodawcy o zamiarze nieprzedłużenia stosunku pracy/stosunku służbowego, zawartego na czas określony
  • odchodzących z rolnictwa

Aktualne realizowane formy wsparcia w ramach projektu to: staże, szkolenia, subsydiowane zatrudnienie

Staż

– przekwalifikowanie zawodowe
– organizowany na okres od 3 do 6 miesięcy,
– Uczestnikowi Projektu przysługuje stypendium stażowe

Szkolenie
– przekwalifikowanie/ uzupełnienie kwalifikacji
– finansowane do kwoty 3250zł
– Uczestnikowi Projektu przysługuje stypendium szkoleniowe

Subsydiowane zatrudnienie

– forma zatrudnienia na okres min. 6 miesięcy
– refundacja zatrudnienia do kwoty 2950zł miesięcznie na zatrudnienie pracownika

 

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!