Zadzwoń do nas 032 211 14 90 lub napisz e-maila sekretariat@ok.brzeszcze.pl

Portfolio #3

Rodzinny Bieg Niepodległości

Serdecznie zapraszamy do udziału w Rodzinnym Biegu Niepodległości pod patronatem:
Iwony Gibas – Członka Zarządu Województwa Małopolskiego
Radosława Szota – Burmistrza Brzeszcz. Burmistrza Brzeszcz.
Uczestnicy: bez limitu wieku – zapraszamy całe rodziny.
Dystans: 2 km (start i meta pod Urzędem Gminy w Brzeszczach)

Rejestracja zawodników: 14.00 – 14.50
Start: godz. 15.00
Zapisy od 2 listopada w Hali Sportowej w Brzeszczach (limit uczestników 200 os. – decyduje kolejność zgłoszeń).
Dla każdego uczestnika pamiątkowy medal.
Udział bezpłatny, po zakończonym biegu zapraszamy wszystkich uczestników na pyszną grochówkę.
Szczegółowy regulamin biegu podamy wkrótce.
Organizatorzy: Klub Sportowy AS, Ośrodek Kultury w Brzeszczach, Urząd Gminy w Brzeszczach.
/Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego/

Regulamin biegu:

I. CEL IMPREZY
Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako najprostszej formy aktywności fizycznej , integracja rodzin poprzez sport oraz upowszechnianie wiedzy z zakresu historii Polski (103. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości).

II. ORGANIZATOR
Organizator: Klub Sportowy „AS” Brzeszcze
Współorganizatorzy: Ośrodek Kultury w Brzeszczach, Urząd Gminy w Brzeszczach
Patronat:
Iwona Gibas – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego,
Radosław Szot – Burmistrz Brzeszcz .
Zadanie współfinansowane ze środków Województwa Małopolskiego.

III. TERMIN I MIEJSCE
11 listopada 2021 /czwartek/,
START i META (biuro zawodów): obok Urzędu Gminy w Brzeszczach, ul. Kościelna 4
Dystans: ok. 2 km – ulicami i chodnikami Gminy Brzeszcze, trasa asfaltowa

IV. PROGRAM ZAWODÓW
Godz.14:00 – 14:55 – rejestracja zawodników
godz. 15:00 – START

V. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W Biegu prawo startu mają wszyscy chętni, którzy wypełnią oświadczenie, niepełnoletni muszą posiadać oświadczenia podpisane przez rodziców /opiekunów/. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do startu będzie podpisanie w biurze zawodów oświadczenia o właściwym stanie zdrowia i udziale w zawodach na własną odpowiedzialność (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej. – Dz.U. nr 101, poz. 1095 z 10.09.2001r) . W razie jakichkolwiek wątpliwości co do swojego zdrowia i związanej z nim możliwości uczestnictwa w biegu, zawodnik zobowiązany jest we własnym zakresie zasięgnąć przed startem opinii lekarza.
Oświadczenie będą do pobrania na stronie internetowej – www.ok.brzeszcze.pl oraz dostępne w dniu imprezy w biurze zawodów.
POBIERZ OŚWIADCZENIEoświadczenie zawodnika bieg niepodległości

2. Zapisy zawodników odbywają się osobiście w Hali Sportowej w Brzeszczach, mailowo na adres: hala.sportowa@ok.brzeszcze.pl (podajemy imię i nazwisko uczestnika) oraz w dniu imprezy od godziny 14:00 do 14:50.
Obowiązuje limit zawodników – 200 osób. O uczestnictwie w Biegu decyduje kolejność zapisów (lista uczestników będzie na bieżąco aktualizowana i upubliczniana w wydarzeniu utworzonym w portalu Facebooku).
3. W czasie trwania imprezy uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających w imieniu organizatora.
4. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach promocyjnych i informacyjnych dotyczących Biegu.
5. Zabrania się udziału w imprezie oraz startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających.
6. Udział w Biegu jest nieodpłatny.
7. UWAGA! W celu podkreślenia patriotycznego wymiaru organizacji Biegu prosimy uczestników o założenie stroju sportowego lub jego elementów w barwach biało-czerwonych.

VI. PAKIET STARTOWY
200 zawodników otrzyma na mecie okolicznościowe medale Rodzinnego Biegu Niepodległości 2021, bezzwrotne numery startowe, wodę oraz ciepły poczęstunek (grochówka).
Organizatorzy zapewniają elektroniczny pomiar czasu na mecie oraz pomoc medyczną na trasie Biegu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Impreza odbędzie się bez względu na pogodę.
2. Przyjęcie przez uczestników Biegu numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji powyższego regulaminu oraz dokonywania w nim zmian, o których zobowiązuje się powiadomić uczestników przed startem.
4. Organizator
Rodzinnego Biegu Niepodległości 2021 wyznacza koordynatora Biegu, którym jest pani Beata Jagiełło, kontakt: telefon 785 – 708 – 558, e-mail: hala.sportowa@ok.brzeszcze.pl

 

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

 

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!