Zadzwoń do nas 032 211 14 90 lub napisz e-maila sekretariat@ok.brzeszcze.pl

Wydarzenia archiwalne

XVIII Gminny Rodzinny Rajd Rowerowy pod patronatem Burmistrza Brzeszcz

Zapraszamy na największe w Brzeszczach święto rowerów.
Rodzinny Rajd Rowerowy będzie jedną z atrakcji Święta Gminy LUBIĘ BRZESZCZE.
Sprzedaż pakietów w Ośrodku Kultury od 10 czerwca.
Pakiet w cenie 10 zł zawiera: ubezpieczenie, koszulkę, wodę, opiekę medyczną na trasie, udział w loterii.
Limit pakietów: 700 szt.
Uwaga – w tym roku pakiet nie zawiera ciepłego posiłku – zapraszamy do skorzystania z bogatej oferty Food Track-ów na mecie.
Harmonogram sprzedaży:
9.00 – 17.00 – od poniedziałku – piątku (10 – 14 czerwca)
8.00 – 12.00 – sobota (15 czerwca)
Jeśli pakiety będą dostępne to sprzedaż również w dniu rajdu na hali sportowej od 9.00 – 10.00
Trasa rajdu – ok. 20 km.
Start: godz.10.00 spod Hali Sportowej
Meta – Stadion KS „Górnik ” Brzeszcze – od 11.30 – 14.00 – strefa Food Track, konkursy, dmuchańce, pokazy Crossmintona, loteria.

Trasa rajdu:

Do pobrania:
Karta zgłoszeniowa uczestnika rajdu 2019

REGULAMINY:

Regulamin Loterii Fantowej

Regulamin Gminnego Rodzinnego Rajdu Rowerowego – Brzeszcze 2019
1. Cel imprezy:
– rozwijanie aktywności sportowej ogółu mieszkańców
– upowszechnianie kolarstwa jako formy rekreacji i aktywnego wypoczynku;
– integracja społeczności lokalnej;

2.Organizator:
Ośrodek Kultury w Brzeszczach
32-620 Brzeszcze, ul. Narutowicza 1, tel. (32) 2111490

3. Współorganizatorzy:
Komisariat Policji w Brzeszczach;
Klub Sportowy „Górnik” Brzeszcze
Jednostki OSP z Gminy Brzeszcze

4. Komitet organizacyjny:
Aleksandra Kącki
Józef Szczerbowski
Piotr Grabowski
Beata Jagiełło
Piotr Bertolin

5. Termin i miejsce:
Brzeszcze 16 czerwca 2019, start spod Hali Sportowej, meta na Stadionie KS Górnik
trasa długości ok. 20 km, prowadzi po terenie gminy Brzeszcze i gminie Oświęcim

6. Zasady uczestnictwa:

6.1 W GRRR mogą uczestniczyć wszyscy chętni posiadający sprawny rower wyprodukowany pomiędzy 1775, a 2019 rokiem;
6.2 Każdy uczestnik GRRR musi posiadać kartę rowerową lub inny dokument upoważniający do kierowania rowerem na drogach publicznych.
6.3 Dzieci nieposiadające karty rowerowej mogą brać udział w GRRR jedynie pod opieką rodziców lub wyjątkowo innych osób pełnoletnich ponoszących pełną odpowiedzialność za dziecko.
6.4 Wszystkich uczestników GRRR obowiązuje przestrzeganie przepisów kodeksu drogowego oraz poleceń organizatorów i służb porządkowych oznaczonych napisem ,,ORGANIZATOR”.
6.5 W czasie startu, na całej trasie, a także w czasie zakończenia, uczestników obowiązuje kulturalne, sportowe zachowanie, nie zaśmiecanie otoczenia, pogoda ducha i pomoc wszystkim innym współuczestnikom GRRR.
6.6 Trasę należy pokonywać w zwartej grupie, uczestnikom nie wolno wyprzedzać pojazdu pilotującego i nie powinni zostawać w tyle za pojazdem zamykającym rajd;
6.7. Każdy uczestnik GRRR powinien pamiętać o potrzebie chronienia głowy w trakcie jazdy na rowerze, rozważając założenie kasku na trasę rajdu.

7. Świadczenia organizatorów:

7.1 Każdy uczestnik GRRR jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków;
7.2 Organizator zapewnia bezpieczny przebieg trasy – włącznie z zatrzymaniem ruchu drogowego na wybranych odcinkach na czas przejazdu GRRR oraz obecność ratowników medycznych na trasie rajdu;
7.3 Organizator zapewnia pomoc przy pokonywaniu przeszkód terenowych oraz tempo jazdy dostosowane do możliwości każdego uczestnika;
7.4 Każdy uczestnik rajdu , przy ograniczeniu do ilości uczestników wg kolejności zapisów: 700 osób otrzyma w momencie zapisu na rajd koszulkę upamiętniającą imprezę.
7.5 Organizator zapewnia pomoc serwisu rowerowego na starcie i na mecie. W przypadku awarii roweru na trasie, uczestnik rajdu wraz z rowerem zostanie przewieziony na metę. W razie awarii roweru serwis wymienia części zamienne bezpłatnie /usługa/, a uczestnik pokrywa jedynie koszt części.

8. Zgłoszenia:

8.1 Zgłoszenia przyjmowane są wraz z wpisowym w Ośrodku Kultury w Brzeszczach oraz w dniu rajdu na starcie w cenie 10 zł
 pakiet zawiera: koszulkę, wodę mineralną, udział w loterii, ubezpieczenie, opiekę medyczna.

Uwaga ! W tym roku posiłek uczestnicy zapewniają sobie we własnym zakresie (na mecie zlot Food Tracków).

8.2 Wpisując się na listę uczestnik swoim podpisem potwierdza zapoznanie się z niniejszym regulaminem, zobowiązuje się do jego przestrzegania, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych przez organizatorów rajdu w zakresie koniecznym do obsługi GRRR oraz bierze odpowiedzialność za swoje dziecko które uczestniczy z nim w GRRR;
8.3 Organizator zastrzega sobie możliwość ograniczenia ilości uczestników rajdu do 700 osób,
w związku ze względami bezpieczeństwa oraz brakiem możliwości zapewnienia koszulek upamiętniających imprezę dla osób wykraczających ponad liczbę 700 uczestników.

9.Przewidywany harmonogram rajdu:
– 9.00 – przyjmowanie zapisów i sprzedaż pakietów w miejscu startu;
– 10.00– wyjazd na trasę spod Hali Sportowej w Brzeszczach,
– 12.00– 14.00 – zakończenie rajdu, konkursy i loteria na terenie stadionu KS „Górnik”
w Brzeszczach, dmuchańce i zabawy dla dzieci

Zapraszamy do skorzystania z bogatej oferty gastronomicznej food-tracków czekających na mecie rajdu – posiłek uczestnicy rajdu zapewniają sobie we własnym zakresie.

 10. Zasady udziału w konkursach:

10.1 W konkursach na mecie mogą brać udział wszyscy uczestnicy, którzy przestrzegali na trasie postanowień niniejszego regulaminu. W szczególności pozbawione tego prawa będą osoby, które na trasie wyprzedzały wóz prowadzący, powodowały zagrożenie dla bezpieczeństwa innych uczestników, zaśmiecały trasę rajdu i jej otoczenie.
10.2 Na mecie rozstrzygnięte będą następujące konkursy:

-na najmłodszego uczestnika, który samodzielnie pokonał trasę rajdu /potwierdzone dokumentem zawierającym datę urodzenia/
– na najstarszego uczestnika, który pokonał trasę rajdu /potwierdzone dokumentem zawierającym datę urodzenia/
– na małżeństwo z najmłodszym stażem; /potwierdzone odpisem aktu ślubu/
– foto – koszulka – konkurs na zdjęcie w koszulce z rajdu 2018 – z najdalszego miejsca na świecie w linii prostej od Brzeszcz – na zdjęcia czekamy do 10 czerwca na maila: hala.sportowa@ok.brzeszcze.pl
Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zdjęć, które niejednoznacznie wskazują na miejsce pobytu.

UWAGA! W konkursach, zwycięzcami nie mogą zostać osoby, które wygrały w roku 2018 w tej samej kategorii!
W LOTERII i w konkursach – bardzo atrakcyjne nagrody ufundowane przez sponsorów!

10.3 W konkursach i w loterii mogą brać udział jedynie osoby obecne na zakończeniu imprezy.
10.4 Jeden uczestnik GRRR może brać udział tylko w jednym konkursie
10.5 Organizatorzy rajdu nie biorą udziału w konkursach ani w loterii.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych związanych z obsługą Gminnego Rodzinnego Rajdu Rowerowego organizowanego przez Ośrodek Kultury w Brzeszczach.

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w celu przeprowadzenia imprezy kulturalnej pt. Gminny Rodzinny Rajd Rowerowy. Podanie przez Pana/i danych osobowych jest dobrowolne.

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informuję, że:

  1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Ośrodek Kultury w Brzeszczach z siedzibą w Brzeszczach przy ul. Narutowicza 1 (32-620 Brzeszcze).

  2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, można się z nim kontaktować poprzez e-mail: iod@ok.brzeszcze.pl.

  3. Pana/i dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

  4. Pana/i dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia imprezy kulturalnej pt. Gminny Rodzinny Rajd Rowerowy.

  5. Dane będą również powierzone do przetwarzania wyłonionej firmie ubezpieczeniowej w celu ubezpieczenia uczestników rajdu.

  6. Informujemy o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, prawie wniesienia sprzeciwu.

  7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji rajdu oraz rozliczenia z firma ubezpieczeniową.

  8. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych skutkować brakiem możliwości uczestniczenia w rajdzie.

  9. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/i dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

  10. Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane, nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

 

 

 

 

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!