Powiatowy Przegląd Stołów Wigilijnych w Zatorze z udziałem Burmistrz Brzeszcz, radnych powiatowych, miejskich, sołtysów, samorządowców oraz Koła Gospodyń Wiejskich z Jawiszowic, które przygotowało oprawę kulinarną. Organizatorami spotkania byli: Starosta Oświęcimski oraz Burmistrz Zatora.