W ramach projektu „Powiedz mi bez słów…” w Ośrodku Kultury w Brzeszczach odbyły się bezpłatne, otwarte, prowadzone w różnych grupach wiekowych, warsztaty:
– pantomimy,
– tańca współczesnego,
– fotografii scenicznej,
– komunikacji niewerbalnej.
Warsztaty miały na celu podniesienie świadomości swojego ciała, nabycie umiejętności teatralnych, tanecznych i fotograficznych, a finalnie – stworzenie etiudy, która została wystawiona na scenie OK.
Etiuda podkreślała przesłanie projektu: komunikujemy się ze sobą na wielu poziomach, nie zawsze słowa są potrzebne. W całość zadania włączone zostały osoby posiadające zaburzenia ze spektrum autyzmu i niepełnosprawne, na zajęciach stworzyliśmy atmosferę im przyjazną, do ich dyspozycji były osoby przeszkolone w kierunku pracy z autystami i osobami niepełnosprawnymi.
FOTORELACJA Z REALIZACJI ZADANIA:
Warsztaty artystyczne
Warsztaty komunikacji niewerbalnej
Warsztaty ze specjalistą ds. autyzmu
Pokazy etiudy „Powiedz mi bez słów…” i wernisaż wystawy fotograficznej
https://www.youtube.com/watch?v=NLgl9awSe7Q
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.