W ramach projektu „Powiedz mi bez słów…” w Ośrodku Kultury w Brzeszczach odbędą się bezpłatne, otwarte, prowadzone w różnych grupach wiekowych, warsztaty:
– pantomimy,
– tańca współczesnego,
– fotografii scenicznej,
– komunikacji niewerbalnej.
Warsztaty mają na celu podniesienie świadomości swojego ciała, nabycie umiejętności teatralnych, tanecznych i fotograficznych, a finalnie – stworzenie etiudy, która będzie wystawiona na scenie OK.
Etiuda, ma podkreślić przesłanie projektu: komunikujemy się ze sobą na wielu poziomach, nie zawsze słowa są potrzebne. W całość zadania włączone zostaną osoby posiadające zaburzenia ze spektrum autyzmu i niepełnosprawne, na zajęciach stwarzamy atmosferę im przyjazną, do dyspozycji są osoby przeszkolone w kierunku pracy z autystami i osobami niepełnosprawnymi.
Istnieje możliwość zapisu na dowolnie wybrany warsztat.
kontakt telefoniczny: 032 211 14 90
e-mail: sekretariat@ok.brzeszcze.pl
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.