10 września 2016 mieszkańcy w Brzeszczach-Borze pożegnali lato. Dobry humor i chęć wspólnej zabawy oraz smaczne prażone pozwoliły dzieciom i dorosłym spędzić miłe popołudnie.
Dziękujemy Samorządowi Osiedlowemu nr 5 oraz Klubowi Emerytów i Seniorów.