30 sierpnia Dom Ludowy w Skidziniu zorganizował „Pożegnanie wakacji”. Spotkanie plenerowe odbyło się także dzięki sponsorom: p. Sołtysowi Skidzinia oraz Polskim Związkiem Hodowców Gołębi Pocztowych, którzy ufundowali pyszny poczęstunek. Dziękujemy dzieciom za liczny udział.