Zarządzenie Dyrektora Ośrodka Kultury w Brzeszczach z dnia 31 lipca 2020 roku w sprawie Procedury bezpieczeństwa
podczas organizacji imprez kulturalnych, rozrywkowych oraz seansów filmowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2.

Zarządzenie nr 48