protokół rocznej oceny wody na pływalni za okres od 02.06.2020 r. do 01.06.2021 r.