Miło nam poinformować, że w wyniku analizy przeprowadzonej przez pracowników Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oświęcimiu, stwierdzono, że woda w Basenie pod Platanem odpowiada wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach. W załączniku szczegółowy raport.

Protokół rocznej oceny wody na pływalni