Protokół rocznej oceny wody na pływalni za okres od 02.06.2018 r. do 01.06.2019 r.