Zdjęcia z wycieczki górskiej – trasa ok. 21 km – Beskid S

ląski.