REGULAMIN

I. Termin imprezy – 11 maja 2019 r. /sobota /.

II. Miejsce – Hala Sportowa w Brzeszczach, ul. Ofiar Oświęcimia.

III. Biuro organizacyjne – Ośrodek Kultury w Brzeszczach , 32-620 Brzeszcze,

ul. Narutowicza 1 , tel. 0- 32/ 211-14-90, fax. 0- 32/ 212-10- 67, pok. nr 34 – Dział Merytoryczny

Koordynacja Turnieju: Danuta Korcińska – sekretariat@ok.brzeszcze.pl

IV.Cele imprezy

– popularyzacja i rozwój tańca w naszym regionie

– wyłonienie najlepszych tancerzy i zespołów na poszczególnych poziomach zaawansowania oraz w poszczególnych kategoriach wiekowych i stylach tańca;

– konfrontacja dorobku artystycznego i wymiana doświadczeń pomiędzy klubami, tancerzami i trenerami

– atrakcyjna forma spędzania wolnego czasu

V. Warunki uczestnictwa :
1. Przesłanie mailem
prawidłowo wypełnionej karty zgłoszenia na adres : sekretariat@ok.brzeszcze.pl, z tytułem RYTMY ULICY 2019” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 kwietnia 2019 r.
2. Potwierdzenie swojego udziału
w dniu imprezy w biurze organizacyjnym festiwalu.
3. Opłacenie startowego w wysokości : 10 zł/ członek zespołu, 15 zł /soliści, 30 zł/duet .
(w dniu zawodów przy rejestracji prosimy posiadać dane do wypisania faktury).

VI. Kategorie festiwalowe:

I

SOLO

Jazz, modern jazz

Do lat 11, 12-15, 16+

II

SOLO

hip-hop

Do lat 11, 12-15, 16+

III

DUETY

Jazz, modern jazz

Do lat 11, 12-15, 16+

IV

DUETY

hip-hop

Do lat 11, 12-15, 16+

V

ZESPOŁY TANIEC JAZZOWY

Jazz, modern jazz

Do lat 11

VI

ZESPOŁY TANIEC JAZZOWY

Jazz, modern jazz

12- 15

VII

ZESPOŁY TANIEC JAZZOWY

Jazz, modern jazz

Powyżej lat 16+

VIII

ZESPOŁY

Hip hop

do 11 lat

IX

ZESPOŁY

Hip hop

12- 15

X

ZESPOŁY

Hip hop

Powyżej lat 16+

XI

ZESPOŁY

Dance show/Cheerleders

do 11 lat

XII

ZESPOŁY

Dance show/Cheerleders

12- 15

XIII

ZESPOŁY

Dance show/Cheerleders

Powyżej lat 16+

XIV

FORMACJE TANECZNE

Taniec towarzyski

do 11 lat

XV

FORMACJE TANECZNE

Taniec towarzyski

12- 15

XVI

FORMACJE TANECZNE

Taniec towarzyski

Powyżej lat 16+

    • UWAGA – wiek zespołu określa jego najstarszy uczestnik /liczy się rok urodzenia /

Limity czasowe:

SOLO – do 2.15 min.
DUETY
– do 3.30 min.
ZESPOŁY
– max. 6 min.
ZESPOŁY PRZEKRACZAJĄCE LIMITY CZASOWE BĘDĄ DYSKWALIFIKOWANE !

Limit uczestników: Liczba zespołów ograniczona, decyduje data zgłoszenia, organizator na stronie www.ok.brzeszcze.pl poinformuje o zamknięciu list startowych.

Sędziowie : Festiwal oceniać będzie trzyosobowa komisja sędziowska, w skład której wchodzą specjaliści z zakresu tańca. Sędziowie oceniać będą następujące elementy : rytm, technika tańca, choreografia, kostium i ogólne wrażenie artystyczne.
Werdykt jury jest niepodważalny i ostateczny.
We wszystkich sprawach spornych decydujący głos ma sędzia główny i kierownik artystyczny.

Muzyka :
– każdy zespół i solista/ka tańczy do własnej muzyki /nagranie na nośniku CD, pendrive/
– muzykę należy dostarczyć do akustyka przed występem
/płyta musi być opisana: nazwa zespołu, czas zgodny z limitem – jeden utwór na CD/

Uwagi ogólne:
1.Każdy uczestnik jest zobowiązany do posiadania ważnego dokumentu z dokładną datą urodzenia.
2. Uczestnicy i opiekunowie przyjeżdżają na własny koszt.
3. Ubezpieczenie zespołów pokrywają instytucje delegujące.
4. Festiwal nie dotyczy zespołów folklorystycznych.
5. W przypadku małej ilości zgłoszeń /min. 6 podmiotów w kategorii/, organizator zastrzega sobie prawo do łączenia kategorii.
6. Organizator zastrzega sobie prawo rozegrania eliminacji w przypadku większej ilości zgłoszeń w danej kategorii
7. Kategorię wiekową zespołu określa wiek najstarszego zawodnika w zespole.
8. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni.
9. Miejsce do tańca ma wymiary 10 m x 12 m.
10. Każdy przebywający na zawodach ma obowiązek przestrzegać zaleceń organizatora, przepisów P.POŻ. i BHP.
11. Na prowadzenie reklamy należy uzyskać pisemną zgodę organizatora.
12. Zdobywcy I, II, II miejsca w kategorii zespoły otrzymują puchary.
13. Zdobywcy I, II, III miejsca w kategoriach soliści i duety otrzymują medale.
14. Program, kolejność oraz przybliżony czas występu przesłany zostanie do zespołów do dnia 29 kwietnia br. Po tym terminie nie wprowadzamy zmian dot. występów.
16. Komisja artystyczna może również przyznać nagrodę główną Grand Prix.

Program:
godz. 9.00 – rejestracja uczestników
godz. 10.00 – START FESTIWALU
kategoria wiekowa do lat 11, ogłoszenie wyników

kategoria wiekowa do lat 12- 15, ogłoszenie wyników

kategoria wiekowa do lat 16+, ogłoszenie wyników

Zakończenie Festiwalu i WRĘCZENIE GRAND PRIX

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIANY GODZIN ROZPOCZĘCIA ELIMINACJI

W ZALEŻNOŚCI OD ILOŚCI ZGŁOSZONYCH ZESPOŁÓW.

UWAGA!
Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu.