Logo Ośrodka Kultury w Brzeszczach
Powróć do: Regulaminy

Regulamin jacuzzi

Regulamin korzystania z wanny jacuzzi

 1. Wanna jacuzzi jest integralną częścią Krytej Pływalni i obwiązują w niej przepisy Regulaminu Ogólnego oraz niniejszego Regulaminu.
  2. Przed wejściem do wanny jacuzzi należy zapoznać się z Regulaminem oraz przeciwwskazaniami do korzystania z kąpieli.
  3. Wanna dostępna jest dla wszystkich klientów Krytej Pływalni.
  4. Przed przystąpieniem do kąpieli w wannie jacuzzi należy umyć całe ciało pod prysznicem mydłem i ciepłą wodą.
  5. Przed wejściem do wanny należy bezwzględnie zdjąć obuwie.
  6. Z jacuzzi mogą korzystać tylko osoby zdrowe lub osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwwskazań.
  7. Osoby z dysfunkcjami układu krążenia, układu oddechowego, neurologicznymi i gastrycznymi oraz kobiety w ciąży powinny korzystać z jacuzzi ze szczególną ostrożnością i po konsultacji lekarskiej.
  8. Zabrania się korzystania z wanny osobom chorym na choroby zakaźne, z zewnętrznymi widocznymi schorzeniami dermatologicznymi lub z opatrunkami.
  9. Dzieci do lat 10 mogą przebywać w wannie wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
  10. Nie wolno korzystać z jacuzzi będąc pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
  11. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu pełni obsługa Krytej Pływalni. Wszystkie osoby korzystające z wanny są zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń.
  12. Wszystkie osoby naruszające porządek lub przepisy niniejszego Regulaminu będą usuwane  z wanny a także z terenu Krytej Pływalni.
  13. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem regulaminu oraz instrukcji korzystania  z jacuzzi wszelką odpowiedzialność ponosi użytkownik.

 

Instrukcja korzystania z wanny jacuzzi:

1. Wejście/wyjście do wanny z zachowaniem szczególnej ostrożności.
2. Pierwszeństwo ma osoba wychodząca z wanny.
3. W wannie może przebywać jednocześnie nie więcej niż 6 osób
4. Zaleca się pobyt w wannie nie dłuższy niż 15 min. (występuje podwyższony poziom środka dezynfekującego)
5. Kąpiel w wannie odbywa się jedynie w pozycji siedzącej.
6. Wszelkie nieprawidłowości należy bezzwłocznie zgłosić obsłudze obiektu.
7. Osobom przebywającym w wannie zabrania się: 
• Powodowania sytuacji zagrażającej własnemu bezpieczeństwu i bezpieczeństwu osób korzystających z wanny lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek,
• Użytkowania jacuzzi gdy dostęp do wanny jest zakazany,
• Wpychania osób do wanny,
• Wnoszenia do wanny jakichkolwiek przedmiotów lub substancji chemicznych np. szamponów, mydła, olejków, soli kąpielowych itp.
• Zanurzania głowy i twarzy,
• Manipulowanie przy dyszach i pokrętłach,
• Wylewania wody z wanny jacuzzi,

UWAGA! 

DŁUŻSZE KORZYSTANIE Z WANNY JACUZZI ŁĄCZNIE Z PRZEBYWANIEM W SAUNIE MOŻE WYWOŁAĆ PRZEGRZANIE ORGANIZMU

SYMPTOMY TO: DRGAWKI, NAGŁY SPADEK CIŚNIENIA KRWI, ZAWROTY GŁOWY, ZASŁABNIĘCIE.

Przeciwwskazania: osoby z chorobą niedokrwienną serca, nadciśnieniem, cukrzycą, alergią, stanami zapalnymi skóry, stanami zapalnymi dróg moczowych, grzybicą, epilepsją .

Pliki do pobrania:

Regulamin
Format: pdf, 141.74 kB