Rockowisko to impreza, która powróciła do Wilczkowic po kilku latach przerwy. Tegoroczną edycję Ośrodek Kultury organizował wspólnie z Kołem Gospodyń Wiejskich z Wilczkowic oraz Sołtysem wsi. Rockowisko odbyło się dzięki inicjatywie Klaudii Janowicz i Zbigniewa Stawowego, którzy złożyli swój pomysł w projekcie „Ośrodek Kultury w Brzeszczach na Plus”. Przegląd miał formułę konkursu, w którym zwyciężył zespół Jimmy Esposito. Świetnych występów gratulujemy także zespołom: Taint, Kurtyna i Paganda.