W piątek 2 lipca 2021 roku rozpoczęły się zajęcia projektowania i druku 3D w OK w Brzeszczach.
Uczestnicy warsztatów zapoznawali się z programem umożliwiającym tworzenie komputerowego modelu oraz dowiedzieli się w jaki sposób wygląda cały proces wytwarzania trójwymiarowych, fizycznych obiektów przez drukarkę 3D.
Zajęcia dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego ,,Niepodległa”.