Świetlica na os. Szymanowskiego zaprasza na zajęcia „RUSZ GŁOWĄ” – ŁAMIGŁÓWKI, ZAGADKI I ZABAWY LOGICZNE (dla dzieci w wieku 7-12 lat)

21 LUTEGO 2022 

GODZ. 17.00-19.00 

WSTĘP WOLNY 

Ilość miejsc ograniczona. 

Zapisy i szczegóły w świetlicy, tel. 692 414 684.

W związku z obecną sytuacją epidemiczną w świetlicy może przebywać ograniczona ilość osób: maksymalnie 10 z zachowaniem odstępu 1,5 m. O udziale w zajęciach decyduje kolejność zgłoszeń. W świetlicy obowiązuje nakaz noszenia maseczki i dezynfekcja rąk. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wypełnienie oświadczenia o braku przeciwwskazań (w przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie wypełnia rodzic lub opiekun prawny) oraz wpisanie się na listę obecności z danymi kontaktowymi. Szczegółowe informacje można uzyskać w świetlicy lub  pod nr tel. 692 414 684.