Dzieci wzięły udział w wycieczkach turystycznych do Warowni Pszczyńskich Rycerzy i do Studia Filmów Rysunkowych oraz Figloparku „Kraina Kropka” w Bielsku-Białej. Wspaniałej zabawie towarzyszyło zdobywanie ciekawych informacji w tematach takich jak życie rycerzy, produkcja filmów rysunkowych oraz robienie pizzy. Dzieci kondycję fizyczną utrwalały podczas spotkań rekreacyjnych a w czasie „Pikniku ekologicznego” uświadamiały sobie jak ważna jest ochrona przyrody. Swoje umiejętności artystyczne uczestnicy prezentowali na warsztatach plastycznych.