Spotkanie autorskie z Tanyą Valko – polską pisarką i poetką, arabistką, tłumaczką, bizneswoman.
Spotkanie pod hasłem: „Islam i chrześcijaństwo – zderzenie cywilizacji. Polki w bliskowschodnim
świecie bogactwa i nędzy, miłości i nienawiści”.