Dzięki uprzejmości pana Tomasza Króla dzieci odwiedziły Gospodarstwo Rybackie na Borze. Poznały roślinność, zwierzęta oraz ptactwo zamieszkujące te tereny. Zobaczyły ryby, które hodowane są w tamtejszych stawach. Każde dziecko dostało od pana Tomasza „Przewodnik Po Ścieżkach Dydaktycznych”, soczek oraz ciasteczko. Dzieci były bardzo zadowolone i stwierdziły, że dowiedziały się dużo ciekawych wiadomości.