ŚWIĘTO ZIEMI
21 kwietnia 2017 r. o godz. 15.00

Zapraszamy dzieci do Świetlicy na Osiedlu Paderewskiego.
Będziemy się bawić, działać plastycznie, rozwiązywać rebusy i zagadki.

Os. Paderewskiego 26, tel. 728 347 769.