Świetlica na osiedlu Szymanowskiego zaprasza na
Szczególne Kartki z Kalendarza – 25 czerwca – Dzień Smerfa

28 czerwiec 2021 / w godz. 16.30-18.30

SEKCJA DLA DZIECI CIEKAWYCH ŚWIATA W WIEKU 8-12 LAT.
W PROGRAMIE ZAJĘCIA PLASTYCZNO-TECHNICZNE ORAZ ZABAWY TEMATYCZNE.

Zapisy w świetlicy na os. Szymanowskiego do 24 czerwca (tel. 692 414 684).
Ilość miejsc ograniczona!

W związku z obecną sytuacją epidemiczną w świetlicy może przebywać ograniczona ilość osób: maksymalnie 15 z zachowaniem odstępu 1,5 m. O udziale w zajęciach decyduje kolejność zgłoszeń. W świetlicy obowiązuje nakaz noszenia maseczki i dezynfekcja rąk.

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wypełnienie oświadczenia o braku przeciwwskazań (w przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie wypełnia rodzic lub opiekun prawny) oraz wpisanie się na listę obecności z danymi kontaktowymi. Szczegółowe informacje można uzyskać w świetlicy lub pod nr tel. 692 414 684.