Teatr Emanujący Życiem to grupa tworząca etiudy teatralne w technice pantomimy.

PANTOMIMA – „sztuka świadomego milczenia”, wywodząca się z teatru dramatycznego i tańca, w której gest i mimika dominuje nad słowem.
Na warsztaty zapraszamy wszystkich – dzieci, młodzież i dorosłych, którzy chcą wzbogacić swoje umiejętności teatralne, ale także osoby, które do tej pory nie miały do czynienia ze sceną.

Korzyści płynące z ćwiczenia pantomimy:
– większa świadomość swojego ciała,
– panowanie nad oddechem,
– lepsza koordynacja ruchowa,
– rozluźnienie, relaksacja,
– usprawnienie całego ciała
– rozwój artystyczny.

Na zajęcia zapraszamy także dzieci – jest to atrakcyjna forma spędzenia wolnego czasu, odpoczynek od nadmiaru zajęć szkolnych, ale także telewizji czy Internetu.
Zajęcia prowadzi doświadczony instruktor i pasjonat pantomimy – Michał Sabat, który w swoim dorobku ma wiele godzin warsztatowych, spotkań ze sztuką teatralną na festiwalach i przeglądach i sporą dawkę energii scenicznej.

Bezpłatne warsztaty skierowane są do:
– dzieci do lat 13stu, zajęcia w poniedziałki, godz. 17.00-18.00
– młodzież i dorośli, zajęcia w poniedziałki, godz. 18.00-19.30

 

 

W 2019 roku Teatr Emanujący Życiem brał udział w projekcie „Powiedz mi bez słów – międzypokoleniowe warsztaty pantomimy i tańca, spotkania, prelekcje znoszące bariery komunikacyjne”, który był dofinansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Funduszu Promocji Kultury. 29 listopada odbyła się premiera etiudy „Powiedz mi bez słów” FOTORELACJA