Pomysł projektu narodził się z rozmów z uczestniczkami Dziennego Domu „Senior +” oraz Koła Gospodyń Wiejskich w Jawiszowicach, w czasie żywych dyskusji o tym, że stare obrzędy związane z naszą wsią zamierają. Zapomina się o nich. Młode pokolenie nie zna zwyczajów, nie kultywuje tradycji.

Naszym celem jest ocalenie od zapomnienia wspomnień starszych osób, mieszkańców Jawiszowic. Chcemy je utrwalić w formie publikacji a także w formie nagrań dźwiękowych, które sukcesywnie będziemy tu publikować. W działania zaangażowaliśmy młodzież, uczennice Szkoły Podstawowej w Jawiszowicach, które pomogą nam w nagraniach rozmów z Seniorami.

Mamy nadzieję, że młodsze pokolenie zainteresuje się tematem dawnych obyczajów i dzięki temu nawiążą się relacje międzypokoleniowe.

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Do realizacji projektu zaangażowały się: Koło Gospodyń Wiejskich, Dzienny Dom „Senior+” w Jawiszowicach, Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Brzeszczach.

————————————————————————————————

Zapraszamy do wysłuchania pierwszej rozmowy, z rodowitą jawiszowianką, Panią Władysławą Korczyk.
Rozmowę przeprowadziły uczennice SP w Jawiszowicach: Julia Włoch i Nikola Ulczok. Dziewczyny zadały pytania, które wywołały ciekawe wspomnienia Pani Władysławy z Jej młodości.
Liczymy na to, że to dobry początek przywoływania pamięci o naszych tradycjach 🙂