W dniu 26.02.2020 r.z przyczyn technicznych sauna parowa nieczynna.