(zajęcia 5, 7, 9, 12, 14, 16 lipca w godz. 10.00-12.30 / wstęp wolny)

5 LIPCA – Ruch to zdrowie – konkurencje sportowe,

7 LIPCA – Dzień przyjaźni – wycieczka do zaprzyjaźnionego gospodarza

hodowcy przeróżnych zwierząt,

9 LIPCA – Odkrywamy nasze talenty – wspólne malowanie,

12 LIPCA – Mały Omnibus – turniej wiedzy: konkursy, rebusy, zgadywanki,

14 LIPCA – Nasz wspólny komiks – w formie komiksu przedstawimy Wakacje z Domem Ludowym,

16 LIPCA – Wakacyjne melodie – wspólna zabawa, muzyka,
malowanie twarzy, bańki mydlane, podsumowanie i wręczenie upominków.
Zajęcia na zewnątrz – zielony plener przed Domem Ludowym w Wilczkowicach.

ZAJĘCIA STAŁE / WSTĘP WOLNY
(pn., śr., pt. w godz. 9.30-12.30, wt., czw. w godz. 15.30-18.30)
Zajęcia świetlicowe

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wypełnienie oświadczenia o braku

przeciwwskazań oraz wpisanie się na listę obecności z danymi kontaktowymi.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ
W DOMU LUDOWYM W WILCZKOWICACH, TEL. 32 211 15 53.