21 lipca 2021
godz. 10.00-12.00 / wstęp wolny
„Ruchome obrazki”.

23 lipca 2021
godz. 10.00-12.00 / wstęp wolny
„Musujące bąbelki”.

26 lipca 2021
godz. 10.00-12.00 / wstęp wolny
„Tajemnicze kształty”.

28 lipca 2021
godz. 10.00-12.00 / wstęp wolny
„Magiczne kolory”.

30 lipca 2021
godz. 10.00-12.00 / wstęp wolny
„Świetlicowe minilaboratorium”.

Brzmi tajemniczo? O to chodziło!
Przyjdź, a zobaczysz co tu się będzie działo!

Zapraszamy dzieci w wieku 7-13 lat.

Zapisy w godz. otwarcia świetlicy

lub pod nr tel. 692 414 684 do 19 lipca 2021.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń! Pierwszeństwo mają dzieci,

które biorą czynny udział w życiu świetlicy.

W świetlicy obowiązuje nakaz noszenia maseczki i dezynfekcja rąk. Warunkiem uczestnictwa

w zajęciach jest wypełnienie oświadczenia o braku przeciwwskazań (w przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie wypełnia rodzic lub opiekun prawny), oraz wpisanie się na listę obecności z danymi kontaktowymi.

Szczegółowe informacje można uzyskać w świetlicy lub pod nr tel. 692 414 684.