WAKACJE Z APARATEM!
18–20 lipca 2017 I godz. 9.30–11.30 I pracownia Orange w OK I zajęcia bezpłatne

Program:
18 lipca (godz. 9.30–11.30) Poznajemy techniki fotografowania.
19 lipca (godz. 9.30–11.30) Fotografujemy okolicę.
20 lipca (godz. 9.30–11.30) Poznajemy tajniki cyfrowej ciemni.

Zajęcia – warsztaty fotograficzne dla dzieci i młodzieży (klasy 4-6 szkoły podstawowej i gimnazjum). Liczba miejsc: 10 osób.

Zapisy w Ośrodku Kultury w Brzeszczach, ul. Narutowicza 1
(pok. 35), tel. 32 211 14 90 (wewn. 29).