Relacja fotograficzna z „Wakacyjnej Przygody”, która odbywała się od 11 do 15 lipca 2016 r.
Dzieci brały udział w wycieczkach do DinoZatorLandu, Mini ZOO w Inwałdzie, Zakładów Oczyszczalni Ścieków i Kanalizacji oraz Zakładów Gospodarki Odpadami w Brzeszczach.
Dzieci uczestniczyły także w zajęciach ruchowych na Hali Sportowej i Basenie pod Platanem.