Relacja fotograficzna z „Wakacyjnej Przygody” (II turnus), która odbyła się w terminie od 22 do 26 sierpnia 2016 r.

Dzieci brały udział w wycieczkach do DinoZatorLandu, Mini ZOO w Inwałdzie, Zakładów Oczyszczalni Ścieków i Kanalizacji oraz Zakładów Gospodarki Odpadami w Brzeszczach.
Dzieci uczestniczyły także w zajęciach ruchowych w Hali Sportowej i Basenie pod Platanem.