Od 20 do 24 lipca odbyły się Wakacyjne Warsztaty Plastyczne dla dzieci „ART-START!”.
Spotkania miały formę zorganizowanych zajęć plastycznych z różnych technik. Uczestnicy zajęć rozwijali swoje zainteresowania poprzez samodzielną działalność twórczą pod okiem instruktora.