Świetlica na os. Szymanowskiego zaprasza na „WALENTYNKOWE SERCA” – warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku 7-12 lat

14 LUTEGO 2022 

GODZ. 17.00-19.00 

WSTĘP WOLNY 

Ilość miejsc ograniczona.

Zapisy i szczegóły w świetlicy, tel. 692 414 684.

W związku z obecną sytuacją epidemiczną w świetlicy może przebywać ograniczona ilość osób: maksymalnie 10 z zachowaniem odstępu 1,5 m. O udziale w zajęciach decyduje kolejność zgłoszeń. W świetlicy obowiązuje nakaz noszenia maseczki i dezynfekcja rąk. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wypełnienie oświadczenia o braku przeciwwskazań (w przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie wypełnia rodzic lub opiekun prawny) oraz wpisanie się na listę obecności z danymi kontaktowymi. Szczegółowe informacje można uzyskać w świetlicy lub pod nr tel. 692 414 684.

grafika: <a href=’https://pl.freepik.com/zdjecia/serce‚>Serce zdjęcie utworzone przez freepik – pl.freepik.com</a>